Vakuové odlévání, modely, 3D design

Společnost CMR MOULDING & CASTING, s.r.o. se zabývá odléváním z polyuretanových pryskyřic pod vakuem.

více infomací...


Služby

Nabízíme možnost vakuového odlévání z různých druhů licích hmot. Výroba tímto způsobem umožňuje produkovat jak malé, tak i velké série.

více infomací...


Technologie, vakuové odlévání

Jedná se o technologii odlévání pod vakuem do dutinových silikonkaučukových forem, které vyrábíme taktéž metodou za použití vakua. Vzhledem k různé tvrdosti používaných silikonkaučuků je možné odlévat i ty nejmenší detaily. Odlévací materiály používáme převážně od společnosti ACR Czech s.r.o., výhradního dovozce Axson. Tyto polyuretany jsou dvousložkové pryskyřice s nízkou viskozitou a rychlým vytvrzením. Za pomoci vakuového odlévání jsme schopni vyrobit velmi kvalitní odlitek s vlastnostmi dle Vaší volby.

více infomací...


O nás

Společnost CMR moulding & casting s.r.o. byla založena na základě rozdělení firmy CMR models do dvou samostatných subjektů na počátku roku 2012 v Praze.

Tuto reorganizaci jsme provedli, abychom byli schopni pokrýt veškerou poptávku po výrobě modelů, ale i jiných výrobků. Jelikož máme s touto výrobou více než třicetileté zkušenosti, obrátila se na nás za tuto dobu spousta jiných firem zabývajících se obdobnou výrobou, a to převážně ze zahraničí, ale i Čech, a to na základě preciznosti provedení CMR modelů.

více infomací...